1
2
3
4
5
6

Envia les teues fotos!!!

Per a poder enviar les vostres fotos cal que l'arxiu que envieu no tinga un tamany major als 5 megues. Podeu enviar les fotos una per una, o també podeu enviar-les empaquetades dins d'un arxiu, sempre i quan no sobrepasse els 5 megues.
Els tipus d'arxiu suportats son estos: .jpg, .png, .zip, i .tar.gz.